Ubytovací řád - Penzion Pavel

Ubytovací řád - Penzion Pavel

 • při příjezdu do penzionu se host prokazuje platným dokladem totožnosti /občanský průkaz nebo cestovní pas/
 • penzion zaručuje ubytovaným hostům kvalitní služby odpovídající úrovni penzionu
 • ve zvláštních případech může penzion nabídnout hostu jiné ubytování, než bylo původně sjednáno,
  které se však podstatně neliší od potvrzené objednávky
 • má-li host potvrzeno ubytování ve dvoulůžkovém pokoji, je mu účtována odpovídající cena i v případě,
  že byl ubytován sám ve vícelůžkovém pokoji
 • není-li potvrzeno jinak, je každému hostu rezervován pokoj do 18.00 hodin
 • v případě, že si host přeje prodloužit svůj pobyt a jeho pokoj je již rezervován pro jiného hosta,
  nabídne mu penzion, je-li volný, jiný pokoj
 • host užívá pokoj po dobu, kterou si sjednal. Nebyla-li ubytovací doba předem sjednána,
  odhlásí se host nejpozději do 10.00 posledního dne a pokoj uvolní
 • hosté jsou žádáni, aby ve všech prostorách penzionu nekouřili, nepřemísťovali žádné zařízení a
  neprováděli jakékoliv zásahy do elektrické sítě
 • z bezpečnostních důvodů může host používat v pokoji pouze ty vlastní elektrické spotřebiče,
  které slouží k jeho osobní hygieně /holicí a masážní strojky, vysoušeče vlasů a pod./ a osobní počítače
 • při odchodu z pokoje prosíme uzavřít okna, vodovodní kohoutky a zhasnout světla
 • při ukončení pobytu pokoj předá pověřené osobě
 • z bezpečnostních důvodů není vhodné ponechávat děti do 10-ti let bez dozoru dospělých osob v pokoji a
  ostatních společenských prostorách penzionu
 • psi a jiná drobná zvířata mohou být ubytováni za předpokladu, že během pobytu nejsou na obtíž a neruší ubytované hosty
 • v době od 22.00 do 6.00 hodin jsou hosté žádáni, aby dodržovali noční klid.
 • za škody způsobené na majetku penzionu odpovídá host podle platných předpisů a je povinen tyto ohlásit na recepci
 • za ubytování a poskytnuté služby je host povinen platit ceny v souladu s platným ceníkem zpravidla při příjezdu
 • vedení hotelu uvítá všechny návrhy hostů na zlepšení provozu
 • stížnosti hostů na kvalitu poskytovaných služeb přijímá vedení penzionu
 • host je povinen dodržovat ustanovení tohoto ubytovacího řádu. V případě, že je poruší,
  má vedení penzionu právo od smlouvy o poskytnutí ubytovací služby odstoupit před uplynutím dohodnuté doby
 • při hrubém porušení ubytovacího řádu, zejména rušení nočního klidu, má vedení penzionu právo okamžitě ukončit pobyt narušitele bez nároku vrácení finančních prostředků za ubytování./ za hrubé porušení se považuje opakované porušování nočního klidu, ničení movitých a nemovitých částí penzionu, hrubé a nevhodné chování k ostatním hostům a vedení penzionu/
 • po zaplacení pobytu se klient stává členem Off Road klubu (stanovy jsou k dispozici v klubovně klubu-jídelně)
 • příjemný pobyt přeje Pavel Kuchař

                                                                                                                                                 
Úvod - ubytování Jeseníky | Penzion Pavel | Ubytování Lipová-lázně | Lyžování Jeseníky | Letní aktivity | Ubytování pro školy | Velikonoce

 
  Jeseníky ubytování - ubytování a dovolená na horách
Pavel Kuchař
Lipová - lázně 19
790 61 Lipová - lázně [mapa]

GPS:
50°13'35.907"N, 17°8'33.644"E

Mobil: 604 154 432
E-mail: pavel@penzionpavel.cz